Coaching on the job en begeleiden van management en medewerkers die werkzaam zijn in het zakelijke segment van de bank met als doel de verhoging van hun kennisniveau en de borging van processen.

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de kwaliteit van de kredietverlening zowel formeel als materieel onvoldoende is door tekortkomingen op het gebied van kennis, ervaring, risicohouding en discipline van betrokkenen kan Finance@Work door middel van coaching on the job ervoor zorgen dat de afdeling weer ‘in control’ komt door kennisontwikkeling en verbetering van de risicohouding zonder de commerciële doelstellingen van de bank uit het oog te verliezen.

Finance@Work heeft daarnaast een aantal coaches die gespecialiseerd zijn in de systemen bij banken en daar ook de medewerkers op coachen. Dit kan ten aanzien van de output zijn maar ook managementrapportages.

Banken benaderen Finance@Work ook met de vraag om nieuwe medewerkers klaar te stomen voor hun functie. Naast het volgen van een opleidingstraject worden zij gedurende een periode op de werkplek begeleid door een ervaren coach van Finance@Work die hen onder meer kennis over de systemen van de bank en kennis over het kredietverleningproces bijbrengt. Resultaat is dat de bank na afronding van het coachingstraject goed opgeleide medewerkers heeft die zijn voorbereid op hun taak.