Een voorbeeld opdracht

Vooruitlopend op de fusie en een vervolgonderzoek van de interne accountantsdienst wilde een fusiebank toetsen of de door haar geïmplementeerde verbetervoorstellen effect hadden gehad en of zij ‘in control' was.

Banking Professionals van Finance@Work controleerden en toetsten een groot aantal kredietdossiers op materiële en formele punten en processen. De resultaten en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapport.