Het implementeren en begeleiden van verander- en verbetertrajecten en het uitvoeren van risicoscans en dossiercontroles.

Adviesprojecten, zoals

  • Het toetsen van processen aan veranderende regelgeving;
  • Het implementeren van nieuwe producten, werkmethodes en systemen;
  • Het uitvoeren van onderzoeken naar de beheersing van risico's, betrouwbaarheid en continuïteit van de processen in de zakelijke dienstverlening;
  • Periodieke monitoring van de voortgang van ingezette verbetertrajecten;
  • Het uitvoeren van uitgebreide scans van kredietportefeuilles.

Banking Professionals worden ook regelmatig ingezet bij de invoering van bankbrede nieuwe processen en systemen. Daarmee lopen zij voorop in hun kennis die bij vervolgopdrachten een extra toegevoegde waard inhoudt voor nieuwe opdrachtgevers.